QHAFA UQHAFA

QHAFA UQHAFA

Emabhuloki weGrass & emabhulokhi ahlanganayo

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

Izitini ezinonile

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

Itshe Lamatshe

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

Ilungisa isitini

111
222
333
444

Vimba

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8